Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Op zoek naar vrouwen in de Leidse geschiedenis

Op zoek naar vrouwen in de Leidse geschiedenis
Fotografie: Simon Opzoomer, ~1845.


24 februari 2020

LEIDEN - Ze waren er, ze waren van belang en toch waren ze lang onzichtbaar in de geschiedschrijving. Ariadne Schmidt, benoemd op de Magdalena Moonsleerstoel, onderzoekt de geschiedenis van de Leidse stadscultuur. Vrouwen hebben in haar onderzoek een prominente plaats. Oratie op 28 februari.

In haar oratie vertelt Schmidt dat vrouwen lange tijd onzichtbaar zijn geweest in de geschiedschrijving. Onterecht. Ze gaat in op Leiden, in de Vroegmoderne Tijd. Vrouwen werden beperkt als het op arbeid aan kwam maar je kon ze overal aan het werk zien. Ze hadden een winkel of andere kleine nering, werkten in de textiel, de vis of als dienstmeid. Als vrouwen hun man verloren, zetten ze vaak diens bedrijf voort.

‘Het is gek om de helft van de bevolking terzijde te schuiven’, zegt Schmidt, ‘en toch is het lang gebeurd.’ Afgezien dan van Magdalena Moons die echt heeft bestaan, maar wier heldhaftigheid nooit bewezen kon worden. Deze vriendin en latere echtgenote van de Spaanse legeroverste Francisco de Valdez, zou Valdez hebben overgehaald de geplande aanval op het belegerde en uitgehongerde Leiden uit te stellen. De geuzen hadden de dijken doorgebroken en de storm die op die ene dag plaatsvond, zou het overstromingswater opgejaagd hebben richting Leiden, waarop de Spanjaarden op de vlucht sloegen.

In de archieven is veel materiaal te vinden. Brieven, notarisarchieven en rekesten. Nieuwe digitale technieken maken het mogelijk meer geschiedkundige informatie boven water te halen, ook over vrouwen. En er is nog een andere stap die gezet moet worden. Schmidt: ‘Waar we naartoe moeten is het hele verhaal: de geïntegreerde geschiedenis van mannen én vrouwen met oog voor de gevolgen van sekserelaties en diversiteit voor de stadscultuur. Pas dan komen we ergens…’

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Volg ons ook viaInstagram,FacebookenTwitter.
Luister ook naarUnity.NU.