Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Ook in Leiden zorgen over bouw recreatiepark Vlietland

Ook in Leiden zorgen over bouw recreatiepark Vlietland

12 juli 2022

LEIDEN - De Partij van de Dieren (PvdD) en GroenLinks Leiden (GL) maken zich ook zorgen over de bouw van een recreatiepark Vlietland nabij Leidschendam-Voorburg. Vorige week werd volgens de partijen duidelijk dat mogelijk duizenden bomen en struiken moeten worden gekapt voor het nieuw aan te leggen recreatiepark Vlietland bij Leidschendam-Voorburg. Er ligt een plan voor de bouw van 222 luxe vakantiewoningen, een restaurant, een bedrijfswoning en 569 parkeerplaatsen. Daarnaast worden de recreatiefaciliteiten uitgebreid. Vlietland ligt niet op het grondgebied van Leiden, maar grenst er wel aan. Veranderingen in het gebied hebben ook gevolgen voor Leidenaren en andere bewoners uit de Leidse regio, die daar genieten van de groene omgeving. Ook heeft het volgen voor de dieren, aldus de partijen.

Laura Delver en Martine van Schaik van de Partij van de Dieren en Emma van Bree van GroenLinks Leiden hebben daarom vragen gesteld over de bouw van recreatiepark Vlietland. Zo vinden zij het belangrijk dat de natuur in Vlietland behouden blijft voor iedereen en toegankelijk. Zij vragen of het college dit ook vindt. Verder hebben zij ook vragen over het broze evenwicht van de functie ‘Vlietland als natuurgebied’, en de mogelijke gevolgen van de bouwplannen voor de functie van Vlietland als natuurgebied naast de dicht gebouwde stad.

 Net als de gemeenteraad van Voorschoten vinden de PvdD en GL ook dat er bij de ingrijpende ontwikkelingen vlak over de gemeentegrens zorgvuldig overleg tussen gemeentelijke bestuursorganen nodig is. Zij vragen of dit overleg er is geweest aan het college. Ook vragen zij of het college bereid is om met het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland in overleg te gaan, om hen dringend te verzoeken om het plan voor Vlietland in zijn geheel te heroverwegen en daarbij als uitgangspunt het behoud van natuur, rust en ruimte op te nemen.  En buurgemeenten (sterker) te betrekken bij eventuele planvorming voor dit gebied. Dit is in lijn met de petitie 'Houd Vlietland groen voor iedereen', die sinds afgelopen vrijdag al meer dan 10.000 keer ondertekend. En met de motie die eerder in Voorschoten werd aangenomen.