Leiden

Nieuwbouw Leonardo College miljoenen duurder

Nieuwbouw Leonardo College miljoenen duurder
Fotografie: Archief


14 mei 2019

LEIDEN - Voor de nieuwbouw van het Leonardo College is toch meer geld nodig dan in eerste instantie werd begroot. Dat laat wethouder Paul Dirkse weten in een brief aan de Leidse gemeenteraad. Volgens de wethouder kunnen de extra kosten door de stijgende bouwkosten en de kosten voor het bouwrijp maken van de grond oplopen tot 5 miljoen euro.

Door: Toine van Sandijk

In 2014 heeft het college een besluit genomen om de nieuwe locatie van het Leonardo College te vestigen op de Telderskade in Leiden. Ruim een jaar later is door de gemeenteraad besloten om 13 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwe locatie van de school. Op dit moment zit het Leonardo College nog in de Noachstraat.

Nadat het bedrag beschikbaar was gesteld, is de school bezig geweest met de bouw van de school. Dat heeft geleid tot een voorlopig ontwerp van het gebouw. Maar in het najaar van 2018 werd duidelijk dat de 13 miljoen euro niet voldoende was als investeringsbedrag voor de realisatie van het Leonardo College in verband met stijgende bouwkosten. Als gevolg van het geldprobleem heeft de school, die als ‘bouwheer’ verantwoordelijk is voor het nieuwe gebouw, moeten besluiten de aanbesteding voorlopig uit te stellen tot er meer duidelijkheid is.

Geldprobleem
De eerder begrote 13 miljoen euro was voor de nieuwbouw van de school, maar nu blijkt dat dus niet genoeg te zijn. Er zal zo’n 3 miljoen euro extra nodig zijn door de stijgende bouwkosten en er zullen extra kosten zijn gemoeid om de kavel bouw- en woonrijp te maken. Daar zal zo’n 2 miljoen euro extra mee gemoeid zijn, inclusief gemeentelijke plankosten. Volgens de gemeente komen 'de extra middelen grotendeels beschikbaar door prioritering binnen het Investeringsplan onderwijs, waarbij er slechts beperkt sprake is van toenemende gemeentelijke lasten.'

‘Forse extra investering’
Normaal gesproken worden schoolprojecten begeleid door de lijnorganisatie van de gemeente, maar deze zaak ligt volgens de wethouder wat ingewikkelder en kent daarbij ook wat meer urgentie. Daarom is er pas geleden een projectbureau ingeschakeld om de nieuwbouw van de school in goede banen te leiden.

Omdat het volgens de wethouder gaat om een ‘forse extra investering’, zal voordat het aanvullende budget wordt toegeschreven aan de school eerst nog een uitgebreide toetsing plaatsvinden. Hierbij zal aan het externe bureau gevraagd worden wat de aanvullende kosten vermoedelijk zullen gaan worden en bovendien wat voor ontwerp er moet komen van de school.

Planning
Waarschijnlijk zal nog voor het zomerreces het ontwerp van het bestemmingsplan door het college vrijgegeven worden voor inspraak. Een paar maanden later zal het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld worden. Dan is de verwachting dat midden 2020 de gemeente de bouwrijpe grond kan leveren aan de school, wat betekent dat er gestart kan worden met de bouw.

De hoop is om de school in de zomer van 2021 op te leveren.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via  Google Play en de  App Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief