Leiden

Miljoenenblunder kwam door falende controles en te weinig kennis

Miljoenenblunder kwam door falende controles en te weinig kennis

11 november 2019

LEIDEN - Falende interne controles en onvoldoende financiële kennis van het sociaal domein zijn de oorzaak van twee miljoenenblunders van de gemeente Leiden. Dat blijkt uit een brief die wethouders Marleen Damen en Paul Dirkse hebben geschreven. Leiden ontvangt 2,8 miljoen euro minder van het Rijk door met verouderde data te rekenen en Leiden maakte een fout door in 2022 en 2023 1,9 miljoen euro voor het sociaal domein dubbel te rekenen.

Het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt, wordt bepaald op basis van 'verdeelmaatstaven'. Leiden heeft door de drukte rondom het tijdig indienen van de begroting en de bestuursrapportage de oude maatstaven gebruikt voor het berekenen van de Rijksbijdrage. Vooral de maatstaf WOZ-waarde lag werkelijk een stuk anders dan gedacht. Hierdoor kon een flink gat ontstaan. Samen met het BTW-compensatiefonds dat de gemeente misrekend had, zorgt dat voor 2,8 miljoen euro minder. De gemeente heeft inmiddels een reviewteam in het leven geroepen dat de berekeningen van de Rijksbijdrage gaat doorrekenen.

Sociaal domein
De 1,9 miljoen euro die voor de post Jeugd was opgenomen in de begroting voor 2022 en 2023, heeft daar dubbel gestaan.

De gemeente heeft jaarlijks 1,9 miljoen euro neergezet als verwachte inkomsten op de post Jeugd. Gemeenten kunnen namelijk extra geld voor jeugdzorg verwachten voor 2019 tot en met 2021. De provincie had toestemming geven om dat door te trekken naar 2022 en 2023 'ervan uitgaande dat hier te zijner tijd toe zou worden besloten.'

Bij het opstellen van een bezuinigingsvoorstel op het sociaal domein is de 1,9 miljoen euro extra inkomsten per jaar per ongeluk opnieuw meegeteld. 'Wij betreuren dat deze fout is gemaakt, te meer daar hij later niet is opgemerkt.' Nu blijkt dat zowel de financieel adviseur als andere medewerkers de fout niet hebben gezien. Dat komt volgens de gemeente omdat het om een uitzonderlijke situatie gaat.

De gemeente gaat nu aan de slag om financiële medewerkers betere kennis over de financiën rondom het sociaal domein te geven. 'De bezetting is nu te kwetsbaar.'

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief