Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Leidse ondernemers vinden Holland Outlet Mall doodlopende weg

Leidse ondernemers vinden Holland Outlet Mall doodlopende weg
Fotografie: Holland Outlet Mall / Provast


24 januari 2017

LEIDEN - De winkeliers- en ondernemersverenigingen uit Leiden laten geen spaan heel van het besluit van de gemeenteraad van Zoetermeer om akkoord te gaan met de verdere uitwerking van de Holland Outlet Mall (HOM). "Een onzinnig besluit met desastreuze gevolgen voor Zoetermeer en de regio waarbij het democratisch proces bovendien een schijnvertoning was", aldus de ondernemers.

In eerdere stadia hebben de ondernemers en de lokale en regionale overheden aangegeven dat er in de rapporten werd gerekend met te rooskleurige bezoekersaantallen. Volgens André Veenboer, voorzitter van het Centrummanagement Leiden, had het besluitvormingsproces nog het meeste weg van een rijdende sneltrein. "Belanghebbenden hadden slechts vier weken de tijd om te reageren op de definitieve rapporten. Daarnaast hadden insprekers tijdens de beeldvormende avond maximaal twee minuten spreektijd en tijdens de meningsvormende avond zelfs maar één minuut. Ook de transparantie is ver te zoeken met businesscases die maar gedeeltelijk openbaar zijn en derhalve niet controleerbaar. Er is geen sprake van een dialoog maar van eenrichtingsverkeer en dit draagt niet bij aan een eerlijk democratisch proces", aldus Veenboer. “We gaan ervan uit dat de adviescommissie voor de detailhandel van de provincie Zuid-Holland wel objectief naar de casus en de bovenregionaleeffecten zal kijken.”

De ondernemers stellen dat de HOM geen nieuw innovatief concept is maar een doodlopende weg die niet bijdraagt aan het vernieuwen van de retail. De strategie om met ondernemers te investeren min bestaande winkelgebieden en zo sterker te maken wat sterk is, doet dat wél. Deze strategie draagt namelijk duurzaam bij aan het in stand houden van het lokale voorzieningenniveau en het versterken van de concurrentiepositie van de regio.