Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Leids Bomenfonds schiet tekort: 'Storting werkt als afkoopsom'

Leids Bomenfonds schiet tekort: 'Storting werkt als afkoopsom'

23 februari 2021

LEIDEN - Het Bomenfonds van de gemeente Leiden is bedoeld om herplanting van 'gelijke ecologische waarde' te stimuleren nadat bomen worden gekapt. Nu blijkt uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp dat dat in de praktijk slechts zelden lukt.

Wanneer de gemeente een kapvergunning verleent, gebeurt dat onder voorwaarde dat de aanvrager bij het kappen van bomen een compensatieplan opstelt. Daarin staat hoe en waar bomen met een gelijke 'boomwaarde' terugkomen. Die boomwaarde is de ecologische kwaliteit van bomen in geld uitgedrukt. Die boomwaarde wordt bij bomenkap vooraf door de vergunninghouder in het fonds gestort.

De gestorte boomwaarde is bedoeld als waarborg dat kapvergunningshouders het compensatieplan voor de herplanting ook daadwerkelijk uitvoeren. Volgens de Rekenkamercommissie worden die compensatieplannen lang niet altijd volledig gerealiseerd.

‘Afkoopsom’
De Rekenkamercommissie concludeert dat de compensatieplannen zelden binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd. In de praktijk lijkt dat echter anders te verlopen. 'De storting werkt in dat geval niet als een prikkel tot nakoming, maar als een afkoopsom,' aldus de Rekenkamercommissie. Dat komt met name omdat de gemeente niet actief controleert op nakoming. Daarnaast is de gemeente zelf vaak vergunninghouder.

Omdat compensatie voor de bomenkap niet altijd volledig gerealiseerd wordt, gebruikt de gemeente het overgebleven geld zelf voor ‘versterking van het bomenbestand.’ Maar dat gebeurt volgens de Rekenkamercommissie niet voldoende. Zij concluderen dat: 'De gemeente tot nu toe onvoldoende in staat is geweest met het geld in het fonds voldoende bomen te planten om de boomwaarde in Leiden te handhaven.'

Nieuwe bomenverordening
Op dit moment ligt een nieuwe bomenverordening bij de gemeente op tafel. Volgens de Rekenkamercommissie is dit een uitgelezen kans om het tekortkomende beleid beleid van de afgelopen jaren te corrigeren. 'De Rekenkamercommissie adviseert het college om een heldere administratie van gekapte en herplante bomen en boomwaarde op te zetten en er actief voor te zorgen dat de vergunninghouders hun verplichtingen nakomen,' aldus de commissie.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU.