Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Leiderdorp compenseert ondernemers voor coronatoegangsbewijzen

Leiderdorp compenseert ondernemers voor coronatoegangsbewijzen

9 december 2021

LEIDERDORP - Vanwege de coronamaatregelen moeten veel evenementenbranches, horecaondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen coronatoegangsbewijzen controleren. Omdat dat veel tijd en geld kan kosten, ondersteunt de gemeente Leiderdorp al deze mensen. Dekosten zijn ontstaan door onder andere de inzet van beveiligers, mensen die helpen bij het scannen van de QR-codes of het materiaal dat hiervoor nodig is. Leiderdorp biedt een vergoeding voor de periode van 22 september tot en met 31 december 2021. In totaal hebben zij een bedrag gereserveerd van 50.000 euro.

De beheerder, eigenaar of exploitant van de locatie waar een controle op het coronatoegangsbewijs verplicht is, kan de tegemoetkoming aanvragen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld horecalocaties, musea, dorpshuizen of binnenruimtes van een sportlocatie. Per locatie kan één aanvraag worden ingediend. Voor het indienen moeten de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp in acht genomen worden. Voor vergoeding vanuit de Rijksbijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning:

Meer informatie over het aanvragen kan is te vinden op de website.