Terug
Leiden

Leiden zet stap richting aardgasvrije woningen

Leiden zet stap richting aardgasvrije woningen
26 januari 2022
LEIDEN -Niet meer koken op gas. Met de plannen voor een nieuw lokaal energiebeleid komt dat dichterbij. Het college vanburgemeester en wethouders besloot dit in de ‘transitievisie warmte’ afgelopen dinsdag. In de visie op warmte staat hoe Leiden aardgasvrij kan worden. Ook staat beschreven hoe de Co2-uitstoot in de stad kan worden beperkt. De gemeente wil met diverse bronnen zorgen dat huizen worden verwarmd: met warmte uit water, uit de aardbodem en met restwarmte uit Rotterdam.

“Bij de uitgangspunten voor deze verduurzaming van warmte staat betaalbaarheid voorop”, zegt D66-wethouder Fleur Spijker. Er is alleen geen subsidie beschikbaar voor het aanpassen van woningen. De gemeente hoopt door minder energie te verstoken voor het water dat wordt gebruikt om huizen te verwarmen, te sparen op de energiekosten. Op die manier wil de gemeente het betaalbaar houden voor inwoners. Om de omschakeling, de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar houden voor iedereen, wil het college Leiden voorbereiden op ‘midden-temperatuur’ warmteoplossingen, voornamelijk via warmtenetten. Terwijl de warmte van het water waarmee woningen verwarmd worden lager wordt, kan de temperatuur van de woning nog naar eigen voorkeur worden ingesteld. Met die midden temperatuur wordt wel energie bespaard.

In een aantal wijken wordt een begin gemaakt met de voorbereiding van de omschakeling van gas naar andere vormen van energie. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame verstedelijking, Ruimte & Wonen energietransitie): “De Transitievisie Warmte geeft richting en laat tegelijkertijd ruimte aan verschillende warmteoplossingen. Wij denken hiermee een goede basis te leggen voor alternatieven voor aardgas en daarmee het reduceren van de CO₂-uitstoot in onze stad. Vorig jaar zijn we gestart met wijkgesprekken in samenwerking met Leidse Gesprekken. Ook bij het vervolg blijven we in gesprek met de wijk en de stad. We bekijken onder andere de mogelijkheden voor een burgerberaad. We hebben nog een lange weg te gaan, maar met deze Transitievisie onder de arm kunnen de eerste stappen naar een energieneutraal Leiden worden gezet.”

De gemeente wil initiatieven van bewoners om te verduurzamen ondersteunen, en zij zal komen met uitvoeringsplannen per wijk. Ook wil de gemeente voorkomen dat mensen in de kou komen te zitten, doordat zij hun energierekening niet kunnen betalen. In 2022 kunnen Leidse inwoners met een minimum inkomen en/of een woning met een WOZ-waarde tot 250.000 euro, een tegemoetkoming voor de energiekosten vragen bij de gemeente.

Wie meer wil weten over hoe woningen in de toekomst worden verwarmd kan de Transitievisie Warmte downloaden.