Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Leiden internationaliseert; zo wil de gemeente het aanpakken

Leiden internationaliseert; zo wil de gemeente het aanpakken

3 augustus 2020

LEIDEN - De gemeente heeft een nieuwe internationaliseringsvisie opgesteld. In 2016 werd de eerste internationaliseringsagenda opgesteld, maar na een evaluatie heeft de gemeente besloten dat de huidige agenda niet meer aan deze tijd voldoet. De gemeente hoopt dat de nieuwe visievoldoende in balans is met de vragen die de stad op dit vlakaan de gemeente stelt.

De gemeente wil internationalisering vanuit alle beleidsterreinen benaderen. Er wordt wel extra aandacht geschonken aan een aantal speerpunten,namelijkintegratie en ontmoeting, onderwijs, kennis en economie, stedelijke ontwikkeling en wonen, en dienstverlening. De gemeente hoopt zo in te spelen op de diversiteit onder de groeiende groep internationale Leidenaren en hun behoeften.

Beleid
Internationaliseringsbeleid valt niet binnen de wettelijke taken van een gemeente. Echter ziet de gemeente het wel als haar taak om vanuit verschillende rollen richting te geven aan de ontwikkelingen op het gebied van internationalisering. De gemeente noemt voorbeelden zoals vanuit de dienstverlening meer Engels gebruiken of een faciliterende rol in te nemen.

Ook wil de gemeente ontmoetingen tussen internationale- en niet-internationale Leidenaren bevorderen. Daarnaast wil de gemeente onder andere ook een beter beeld krijgen over de huisvesting van internationals. Internationals, voornamelijk studenten, zijn een kwetsbare groep voor huisjesmelkers en andere onbetrouwbare huurders. De gemeente hoopt ook een duurzame groei van het aantal internationals te kunnen realiseren waarbij de internationals in tekortsectoren ingezet worden. Dit is bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg.

Van groot belang
Voor meerdere Leidse organisaties is internationalisering van groot belang. Zo ook voor het Bio Science Park. Directeur Ida Haisma benadrukt in een videoboodschap aan de raad het belang van internationalisering voor de groei van het Bio Science Park. 'De economische groei binnen de bio-science sector in Nederland is onvoldoende om de Bio Science Park-ambities te halen,' vertelt Haisma.Om deze reden focust de organisatie op internationalisering. Volgens de directeur kan deze internationalisering versnelt en versterkt worden door goed lokaal beleid. 'Bij deze dus een oproepop een hele krachtige en vooruitstrevende, innovatieve visie van u als lokale partij op internationalisering,' roept ze de raad op. 'Dit gaat ons ontzettend helpen.'

Er zijn echter ook stemmen die vraagtekens plaatsen bij de internationalisering van Leiden. Aan het begin van het jaar konden belanghebbenden inspraak indienen. Een inwoner maakt zich bijvoorbeeld zorgen overmeer drukte in de stad vanwege internationalisering. De gemeente laat hierop weten dat leefbaarheid voor iedereen voorop staat, maar dat Leiden niet voller raakt door internationals. In plaats daarvan 'maken internationals wel steeds meer deel uit van de Leidse samenleving'.

Internationalisering
Leiden wordt inderdaad steeds internationaler. In de afgelopen jaren is er een toename van het aantal internationals in de stad. Hieronder vallen kenniswerkers, vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten. In de periode 2009 - 2019 steeg het aantal internationals van 9% (10.058) van het totaal aantal inwoners naar 11% (12.717) van het totaal aantal inwoners. Verreweg de meeste internationals komen uit Italië (1.116), Verenigd Koninkrijk (1.011) en Duitsland (1.003). Naastde stijging in internationalsheeft inmiddels al 30% van de Leidenaren een migratieachtergrond (minstens één ouder komt uit het buitenland).

In vrijwel alle groepen internationals in Leiden is een stijging te zien. Zo was het aantal internationale studenten aan de Universiteit Leiden in 2010 net onder 1.000 studenten, maar rapporteerde de universiteit in 2018 dat maar liefst 4.500 internationale studenten stonden ingeschreven. Ook het aantal expats is flink gestegen. De stijging van het aantal expats in de Leidse regio is bovendien groter dan de landelijke trend.

Raadsvergadering
Donderdag 3 september zal de raadscommissieLeefbaarheid en Bereikbaarheid over het raadsvoorstel Internationalisering discussiëren. Aan de hand van deze discussie zal de raadscommissie een positief of negatief advies opstellen voor de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan zelf een besluit. Nadat de visie officieel vastgesteld is, zal er een uitvoeringsplan opgesteld worden.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Volg ons ook viaInstagram,FacebookenTwitter.
Luister ook naarUnity.NU.