Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Leiden heeft geen grote reserves meer

Leiden heeft geen grote reserves meer
Fotografie: Gemeente Leiden (Twitter)


8 juni 2018

LEIDEN - De stad heeft de komende vier jaar geen reserves meer, dat schrijft wethouder Paul Dirkse namens het gemeentebestuur aan de raad. Dit komt door de diverse projecten die de afgelopen jaren zijn gestart. Denk aan het Aalmarktproject, de bouw van twee parkeergarages of de herinrichting van de Haarlemmerstraat.

Om te zorgen dat de gemeente voldoende investeringsruimte houdt vraagt het gemeentebestuur nu aan de gemeenteraad om de tarieven van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de ozb voor woningen te verhogen. De ozb voor woningen stijgt vanaf 2019 jaarlijks met 1,5 procent plus indexatie.

Voor woningeigenaren betekent dit gemiddeld een lastenstijging van 40 euro per jaar. 'Gezien de verlaging van vastrechtbijdragen in 2022 door netbeheerders in Leiden blijft deze verhoging over de gehele periode bezien beperkt tot in totaal 80 euro ten opzichte van 2018.' aldus Paul Dirkse. 'Wij kiezen er heel bewust voor om te investeren in de stad, zodat Leiden een leefbare stad blijft, nu en in de toekomst.'

Jaarstukken 2017
De jaarrekening 2017 laat in eerste instantie een positief saldo van ongeveer 4,6 miljoen euro zien. Vervolgens is 3,9 miljoen euro in de reserves gestort voor toekomstige investeringen in de stad. Ook zijn enkele budgetten overgeheveld van 2017 naar 2018 om al lopende activiteiten dit jaar af te ronden. Daardoor is het uiteindelijk resultaat een tekort van 2,4 miljoen euro. Dit tekort wordt aangevuld vanuit de concernreserve.

Paul Dirkse: 'Het afgelopen jaar is er veel gerealiseerd in de stad. Er zijn verschillende grote projecten opgeleverd, zoals de Lammermarktgarage, de Catharinasteeg, het Kooiplein en de Haarlemmerstraat. En er zijn ook veel grote projecten in uitvoering, zoals de Garenmarktgarage, de woningen op de Lammenschansdriehoek, de renovatie van Museum De Lakenhal, de bouw van Lorentz en de aanleg van de Centrumroute. In financieel opzicht kijken we terug op een redelijk goed jaar waarbij de bestedingen grotendeels in lijn waren met wat we hadden begroot. De overschrijdingen in het sociaal domein en bij de realisatie van tijdelijke woningen en een tegenvallend resultaat bij Stedelijke Ontwikkeling waren hierop uitzonderingen'.

Raad
De gemeenteraad zal de stukken de komende weken uitgebreid behandelen, eerst in de verschillende commissies en daarna in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 juli.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor denieuwsbrief.