Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Leiden bouwt door: plannen Omega locatie Lammenschansweg liggen klaar

Leiden bouwt door: plannen Omega locatie Lammenschansweg liggen klaar
Fotografie: Omega Leiden


26 januari 2022

LEIDEN - Amper twee weken na de bekendmakingvan het bouwproject 'De Premier' komt het Leidse college met een volgend bouwplan. Ontwikkelaar GREEN Real Estate heeft het plan om op de locatie van de AKB Longs fabriek een appartementencomplex met maximaal 114 woningen en 635 m2 bedrijfsruimte te realiseren. Een andere ontwikkelaar heeft op de naastgelegen locatie van Leen Bakker ook plannen voor herontwikkeling. Deze plannen zijn nog in een minder vergevorderd stadium.

Voor deze plek vooralsnog uitgegaan van maximaal 161 woningen en 600 m2 bedrijfsruimte. Beide partijen ontwikkelen het plangebied zo integraal mogelijk, wat betekent dat ze gebruik maken van dezelfde architect. Ook komt er een gezamenlijke parkeergarage.Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind 2021 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Daarop zijn geen zienswijzen ontvangen.

Het college van Leiden legt het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.