Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Kreeftenonderzoek in park Cronesteyn

Kreeftenonderzoek in park Cronesteyn

23 september 2022

LEIDEN - Afgelopen week werden er 60 fuiken uitgezet in park Cronesteyn om een schatting te kunnen maken van het aantal kreeften. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden. Het doel is om uit te vinden wat de invloed van natuurvriendelijke oevers is op de kreeftenpopulatie.

De fuiken zijn in vijf sloten uitgezet. Over een aantal weken worden in het park natuurvriendelijke oevers aangelegd. De nieuwe natuurvriendelijke oevers zijn vriendelijk voor heel veel planten en dieren. Maar de gemeente en het Hoogheemraadschap hopen dat dat niet geldt voor de kreeften. Het idee is dat de kreeften minder makkelijk in deze oevers kunnen graven. Ook zullen er meer dieren op deze oevers afkomen, die de kreeften wel een smakelijk hapje vinden. Daardoor kan de kreeftenpopulatie afnemen.  Door nu en komende jaren het aantal kreeften te tellen in de verschillende sloten (waar wel/geen nieuwe oever komt), wordt duidelijk of de aanpak werkt.