Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Koninklijke Erepenning voor 100 jarige Leidsche Amateur Fotografie Vereniging

Koninklijke Erepenning voor 100 jarige Leidsche Amateur Fotografie Vereniging
25 november 2022

LEIDEN - Donderdag 24 november heeft burgemeester Lenferink een Koninklijke Erepenning uitgereikt aan de Leidsche Amateur Fotografie Vereniging (LAFV). Dit gebeurde tijdens de presentatie van het jubileumboek van de vereniging in de Stadsgehoorzaal. De burgemeester nam het eerste exemplaar in ontvangst. En hij had ook een verrassing voor de 100-jarige vereniging in petto: een Koninklijke Erepenning en een oorkonde. 

In 1922 kwam Adrian Boer, toenmalig redacteur van het fotografietijdschrift Focus, een lezing geven in Leiden over fotografie. De animo en het enthousiasme was na de lezing dusdanig groot dat in november 1922 besloten werd tot de oprichting van de Leidsche Amateur Fotografie Vereniging met als doel ‘de amateur fotografen in stad en omstreken nader met elkander in kennis te brengen en de beoefening der fotografie te bevorderen door het houden van clubavonden met voordrachten, projecties, demonstraties, werkavonden waarop lessen worden gegeven, cursusavonden en onderlinge wedstrijden’.

De LAFV is volgens de gemeente in alle aspecten een Leidse vereniging en is daarmee nauw verbonden met Leiden, de geschiedenis en de evenementen in de stad. De LAFV is altijd  betrokken geweest bij sociale- en kunstactiviteiten in en om Leiden. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Leidens Ontzet, de diverse jazz-evenementen, het portretteren van bekende Leidenaren, en nog niet zo lang geleden het Rembrandt- en het Pilgrimjaar. Het werk van leden van de LAFV is regelmatig te zien in exposities, in artikelen in lokale kranten en bij evenementen.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.