Leiden

Jan den Boeft ontvangt Koninklijke onderscheiding

Jan den Boeft ontvangt Koninklijke onderscheiding

3 juli 2015

Op vrijdag 3 juli 2015 heeft de heer Jan den Boeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de Koninklijke Uitgeverij Brill, werd prof. dr. Den Boeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Den Boeft nam eerder die dag afscheid als redactielid van het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Vigiliae Christianae.

Jan den Boeft werd in 1978 lid van de gemeenteraad van Leiderdorp. Acht jaar later werd hij, namens het CDA, wethouder van Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Milieu en Verkeer. Deze functie vervulde hij van 1986 tot 1990.

Vigiliae Christianae

In 1986 begon Jan den Boeft met zijn werkzaamheden voor het tijdschrift Vigiliae Christianae, waarvan hij in 1989 een van de hoofdredacteuren werd. Het tijdschrift was en is nog steeds leidend op het terrein van vroegchristelijke studies en een van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften bij het bestuderen van religie.

Examenprogramma

Van 1984 tot 1987 was Jan den Boeft voorzitter van de werkgroep ‘Heroverweging Eindexamens Klassieke Talen’. Ingesteld door de staatssecretaris van Onderwijs. In 3 jaar tijd werd er een gedetailleerd examenprogramma geformuleerd. Dertig jaar na uitkomst is de examenvorm, die toen geformuleerd werd, nog steeds een blijvend succes.

Historische boeken

In 1987 verscheen het eerste deel van een reeks van commentaren op de Romeinse historicus Ammianus Marcellinus die hij samen met twee, later drie collega's, geschreven heeft. Inmiddels ligt deel 10 bij de drukker.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief