Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Houtkwartier en Tegengas Merenwijk: aandacht voor Warmtevisie

Houtkwartier en Tegengas Merenwijk: aandacht voor Warmtevisie
29 november 2022

LEIDEN - Wijkvereniging Houtkwartier en BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk zijn teleurgesteld over de beantwoording van vragen van 8 fracties van het Leidse raad, door het college van B&W. Volgens de Wijkverenging en het Burgerinitiatief is er geen sprake van de door de fracties gevraagde herijking van de Warmtevisie. Dit terwijl wethouder Van Delft dit volgens hen heeft toegezegd bij de behandeling van de Programmabegroting. Het tegendeel is waar volgens de twee organisaties. Volgens hen gaat de trein van collectieve warmtenetten gekoppeld aan vervuilende industriële processen in de Rotterdamse regio door.

Ook makenWijkvereniging Houtkwartier en BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk zich zorgen over dat de gasinfrastructuur uit de grond gehaald zal worden. Bewoners moeten zich daardoor voorbereiden op dure isolatiemaatregelen, omdat de keuze voor hybride warmtepompen onmogelijk wordt gemaakt. Dit tast de keuzevrijheid van inwoners aan. Houtkwartier en Tegengas Merenwijk vertrouwen er op dat de betreffende fracties zich niet met deze antwoorden het bos laten insturen en het onderwerp levend op de agenda van de gemeenteraad houden.