Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Het groeifondsvoorstel Biotech Booster krijgt 250 miljoen euro subsidie

Het groeifondsvoorstel Biotech Booster krijgt 250 miljoen euro subsidie

15 april 2022

LEIDEN – Het groeifondsvoorstel Biotech Booster, waar Hogeschool Leiden een partner van is, krijgt 250 miljoen euro subsidie. Het advies van de commissie Nationaal Groeifonds is sinds 14 april aangenomen door het kabinet. Dit betekent dat Biotech Booster aan de slag kan om de maatschappelijke toepassing van goede Nederlandse kennis op het gebied van biotechnologie te versterken. Dat moet leiden tot meer succesvolle start ups, meer innovatieve producten en een sterkere positie van Nederland over volle breedte van biotechnologie.

Biotech Booster is een publieke-private coalitie die bestaat uit de Vereniging Hogescholen, de Universiteit van Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, onderzoeksinstituut TNO, HollandBIO en de biotechnologiebedrijven DSM en Janssen.

Biotech Booster gaat ideeën uit laten groeien tot projecten die het startpunt vormen voor startups of verdere ontwikkelingen door bestaande biotechnologiebedrijven. Biotech Booster verhoogt niet alleen het rendement op wetenschappelijke kennis, maar draagt ook bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter zouden maken met de investeringsimpuls uit het Nationaal Groeifonds.

Uitvinders kunnen dankzij Biotech Booster, kennisinstellingen en bedrijven biotechnologische kennis versnellen en efficiënter omzetten in innovaties. Voorbeelden zijn biosensoren die helpen ziektes op te sporen, gewassen die bestand zijn tegen klimaatverandering en algen die we als biobrandstof kunnen inzetten. Biotech Booster voegt naar verwachting in de komende negen jaar 440 miljoen euro toe aan de Nederlandse economie. Dit loopt op tot ruim 10 miljard euro in 2050. Dit betekent voor Hogeschool Leiden een impuls voor het praktijkgericht onderzoek van het Leiden Centre for Applied Bioscience.

Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden en namens alle hogescholen lid van het bestuur van Biotech Booster, is blij met het besluit van het kabinet. ‘Nederland moet een wereldwijde hotspot van biotech innovatie worden. Dankzij het toekennen van deze subsidie kunnen wij en onze partners de uitstekende Nederlandse kennispositie op het gebied van biotechnologie verder versterken. Nederlandse consumenten, patiënten en burgers zullen hier op termijn optimaal van profiteren. Biotech Booster geeft een forse stimulans aan de verdere groei en ontwikkeling van het Leiden BioScience Park als hart van de Nederlandse biotechnologie. Voor Hogeschool Leiden is Biotech Booster bovendien een uitgelezen kans om onze kennis en expertise op het gebied van praktijkgericht onderzoek in te zetten en verder uit te breiden.’

De betrokken partijen binnen Biotech Booster gaan de komende periode aan de slag met de volgende stappen. Zo wordt de organisatie van Biotech Booster verder opgezet en gaan de partijen afspraken maken over onderwerpen als intellectueel eigendom, bemensing en de verdeling van mogelijke baten. Daarna kan het programma snel van start. Vijftig ideeën per jaar starten in één van de verschillende zwaartepunten in het Nederlandse Biotech ecosysteem. Per jaar worden vijf daarvan opgewerkt naar een investeerbaar eindresultaat.