Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Grote plannen gemeente: Tweede Milieustraat, nieuw sportveld en meer ruimte voor bedrijven

Grote plannen gemeente: Tweede Milieustraat, nieuw sportveld en meer ruimte voor bedrijven
Fotografie: Gemeente Leiden


2 juni 2021

LEIDEN - Om meer ruimte te maken voor recreatie, sport, werken en wonen start de gemeente vier grote projecten. Zo wil de gemeente een nieuwe Milieustraat, een extra veld bij rugbyclub Diok en een bedrijventerrein naast zwembad De Vliet. ‘Het is een soort schuifpuzzel,’ aldus wethouder Yvonne van Delft (Werk en Inkomen) tijdens de persconferentie vanmorgen met Paul Dirkse (Sport) en Ashley North (Duurzaamheid​, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte).

De gemeente wil meer betaalbare woningen toevoegen, voldoende ruimte voor bedrijven blijven bieden en tegelijkertijd de stad leefbaar houden. Hierin ligt volgens de gemeente een grote uitdaging in het beperkt aantal ruimte in de stad. Volgens wethouder Van Delft staat de stad namelijk al vol. Om meer ruimte te maken wil het college starten met vier projecten. Een van de plannen is om bij de vlietzone, naast de toekomstige ijshal, een klein bedrijventerrein te bouwen. Er wordt onderzocht of organisaties als LCKV, Leiden Road Runners Club en Jeugddorp Leiden die hier nu zitten kunnen blijven of elders in de stad worden gehuisvest. Ook wordt onderzocht of de gemeentewerf, dat nu op het Waardeiland zit, verplaatst kan worden naar de Vlietzone. Deze locatie aan het water is volgens het college uiteindelijk praktischer bij het inzamelen van afval in de regio in de toekomst. Er zal dan op het waardeiland2,5 hectare vrijkomen voor bedrijven.

Nieuwe sportvelden

Om meer ruimte voor sport te creëren wil de gemeente sportpark De Mors uitbreiden. Rugbyvereniging Diok krijgt hier een nieuw veld. Trainingen die zij nu in de vlietzone geven kan de rugbyvereniging dan in de Mors organiseren. Over de grootte en de ligging van het nieuwe sportveld kon wethouder Paul Dirkse nog niet veel vertellen. Er wordt nog gekeken of er mogelijk een groot sportveld kan komen voor nationale wedstrijden. De 3 Octoberhal wordt mogelijk gesloopt om hiervoor plaats te maken.

Volgens wethouder Paul Dirkse is de komst van een nieuw sportveld hard nodig. In maart werd tijdens een referendum tegen de komst van twee nieuwe hockeyvelden gestemd bij hockeyclub Roomburg, maar de vraag naar sport neemt wel toe. De komst van een nieuw sportveld bij Diok lost volgens de wethouder maar een deel van het probleem op. 'In Leiden is er eigenlijk nergens anders meer plek,' aldus de wethouder.

Duurzaamheidsplein

Op de Kenauweg wil de gemeente een duurzaamheidsplein bouwen met een tweede milieustraat. Op dit Duurzaamheidsplein staat een hoge service voor afvalscheiding, recycling en circulariteit centraal. Ook ontstaat hier ruimte voor de opslag van bestratingsmaterialen die nu bij sportpark De Mors plaatsvindt.

De komende jaren wil de gemeente deze verschillende projecten starten. ‘Op deze manier kunnen we een hele hoop doelen gaan realiseren,’ licht de wethouder toe. Het college gaat het voorstel met deze vier projecten eerst naar de gemeenteraad sturen. Als de gemeenteraad instemt met de plannen op hoofdlijnen, worden de plannen verder uitgewerkt. Het uitwerken van de plannen gebeurt in overleg met de omgeving.