Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Goede kansen op arbeidsmarkt alumni Hogeschool Leiden

Goede kansen op arbeidsmarkt alumni Hogeschool Leiden
11 april 2022

LEIDEN - Recent afgestudeerde studenten van Hogeschool Leiden zijn bovengemiddeld tevreden over hun studiekeuze. Ook vinden zij sneller een baan dan de gemiddelde Nederlandse hbo-alumnus (afgestudeerden) en zijn hun kansen op een vast dienstverband nog groter dan voorheen. Dat blijkt uit de HBO-Monitor die vandaag wordt gepubliceerd.

Alumni van Hogeschool Leiden hebben een bovengemiddeld goede start op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit de HBO-Monitor. Binnen drie maanden na afstuderen heeft 94% van de afgestudeerden werk, wat beter is dan het landelijk gemiddelde (91%). Het aantal alumni dat anderhalf jaar na afstuderen een vast dienstverband heeft, is bovendien gestegen ten opzichte van vorig jaar: in 2020 had 55% van hen een vast dienstverband, in 2021 is dat 64%. De werkloosheid onder alumni van Hogeschool Leiden is evenals vorig jaar met 2,1% zeer laag.

Bijna drie op de vier alumni (74%) zijn (zeer) tevreden over hun baan na afstuderen, een vergelijkbaar goede score met vorig jaar (73%). Ruim vier op de vijf studenten (82%) is tevreden met de aansluiting tussen de opleiding en de functie. Twee derde (67%) vindt dat de opleiding een goede basis geeft om te starten op de arbeidsmarkt. Beide scores zijn vergelijkbaar met de landelijke score en de score van vorig jaar.

Tevreden over studiekeuze
Recent afgestudeerden van Hogeschool Leiden zijn dus ook bovengemiddeld tevreden over hun studiekeuze: 78% van hen geeft aan dat zij, als ze hun opleidingskeuze opnieuw mochten maken, weer voor dezelfde opleiding aan Hogeschool Leiden te kiezen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar (79%) en beter dan het landelijk gemiddelde (75%). Ook zou 77% van de studenten de opleiding aanraden aan familie/vrienden.

Vergeleken met de zeer goede resultaten van vorig jaar doet Hogeschool Leiden het dit jaar even goed: ondanks enkele kleine schommelingen zijn er geen significante veranderingen ten opzichte van vorig jaar.

HBO-monitor
In de jaarlijkse HBO-Monitor geven recent afgestudeerden van Nederlandse hogescholen hun mening over de aansluiting van hun studie op de arbeidsmarkt. In deze editie komen studenten aan het woord die in het studiejaar 2019-2020 hun diploma hebben gehaald. Dat was het jaar waarin de coronapandemie begon. De respons was landelijk 37%, voor Hogeschool Leiden was dat 44%.