Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

De Mors van 'vergeten wijk' naar stedelijk trots

De Mors van 'vergeten wijk' naar stedelijk trots
Fotografie: Gemeente Leiden


15 mei 2020

LEIDEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad het Ontwikkelingperspectief 'Meer Mors voor iedereen' voorgelegd. Het Ontwikkelingperspectief is een plan voor de ontwikkeling van de wijk De Mors tot 2040. Het plan is nodig om alle ontwikkelingen in de wijk goed op elkaar af te stemmen. De wijk De Mors bestaat uit degebieden Transvaal, Hoge Mors en Lage Mors.

Het perspectief is uitgewerkt in een viertal bouwstenen: karakteristiek en eigentijds, ontmoeten en ondernemen, gezond en duurzaam en ontsloten en verbonden. Deze bouwstenen vormen de ambities voor de wijk. In de komende jaren zullen er bijvoorbeeld nieuwe woningen worden gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. 'Die woningen moeten passend zijn voor verschillende doelgroepen, zowel qua leeftijd, leefstijl als inkomen,' vertelt wethouder Fleur Spijker. 'Er is meer vraag naar passende voorzieningen zoals sporten en onderwijs. Er wordt geïnvesteerd in het Diamantplein en zijn omgeving.' Ook zal het riool worden vervangen en streeft de wijk om in 2035 aardgasvrij te zijn.

'Vergeten wijk'
Het is de ambitie dat tegen 2040 De Mors zich heeft 'ontpopt als stadse en levendige wijk'. In het Ontwikkelingperspectief staat dat de wijk De Mors moet gaan van een 'vergeten wijk' naar een wijk waar iedereen trots op is. Nieuwe bewoners moeten ervoor zorgen dat de wijk diverser en inclusief wordt, waardoor bestaande voorzieningen tot bloei kunnen komen. Specifiek wordt het Diamantplein genoemd die de rol van 'het Hart van de wijk' zal innemen. Een stimulus moet er ook voor zorgen dat meer mensen in de wijk gaan werken. Verder ligt er in het Ontwikkelingperspectief ook de nadruk op de gezondheid van de bewoners en de wijk zelf. Door de openbare ruimte groen en klimaatbestendig in te richten moet het aantrekkelijk worden om te spelen en te recreëren. De gemeente wil dat de wijk een prettige plek is om op een gezonde manier te bewegen en te verblijven.

Inspraak
Het college wil weten hoe de stad over het toekomstperspectief denkt. Vanaf maandag 18 mei tot en met maandag 29 mei kunnen inwoners van Leiden en andere belanghebbenden inspraak indienen over het ontwikkelperspectief voor De Mors. Dit kan viawww.leiden.nl/inspraak. De ontvangen reacties zullen na afloop van de inspraakperiode worden verwerkt. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden besproken en vastgesteld.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Volg ons ook viaInstagram,FacebookenTwitter.
Luister ook naarUnity.NU.