Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

D66: Zorg voor een veilige verkeerssituatie op de Julius Caesarbrug

D66: Zorg voor een veilige verkeerssituatie op de Julius Caesarbrug

15 juni 2022

LEIDEN - D66 Leiden heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering aandacht gevraagd voor de veiligheidssituatie rond de Julius Caesarbrug. Als gevolg van de afsluiting van de Wilhelminabrug rijdt er meer verkeer over deze brug. Het is de bedoeling dat het autoverkeer via de A4 of Leiderdorp rijdt maar niet iedereen doet dat. Dit veroorzaakt volgens D66 Leiden onveilige verkeerssituaties op de Julius Caesarbrug. De fietsbrug is ontzettend druk met fietsers. Fietsers verwachten daar geen auto’s. De bolling van de brug zorgt ervoor dat kinderen auto’s ook niet zien aankomen. Een gevaarlijke verkeerssituatie dus, die wat de D66-fractie betreft acuut aandacht verdient.

Daarom stelde raadslid IJsbrand Olthof tijdens de raadsvergadering van 14 juni o.a. vragen aan het college over dat de brug alleen bestemd is voor fietsers, brommers en voetgangers en of het college bekend is met het feit dat de brug ook gebruikt wordt door automobilisten. Ook vroeg hij of het college bereid is om extra te handhaven op overtredingen van automobilisten. En tenslotte zijn er geen borden vanuit de richting Roomburgerweg/ Kasteelhof om mensen te vragen om terug te keren en het blauwe ‘u mag hier alleen rechtdoor’-bord is slecht zichtbaar. Olthof vroeg of het College dit spoedig wil aanpassen.

Wethouder Ashley North beantwoordde de vragen door te zeggen dat de college de mening van de D66-fractie deelt dat deze onveilige situatie absoluut onwenselijk is. Ook deed hij de toezegging dat er goed gekeken gaat worden naar de huidige veiligheidssituatie en daar waar nodig extra bebording en handhaving ingezet wordt. D66 is blij met deze toezegging vanuit het college en hoopt dat de Julius Caesarbrug snel weer een veilige fietsbrug wordt.