Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

D66: Leidse studenten met beperking krijgen te weinig toeslag

D66: Leidse studenten met beperking krijgen te weinig toeslag

10 mei 2021

LEIDEN - 'Wie studeert en een beperking heeft, kan beter niet in de gemeente Leiden wonen.' Ditwas te lezen in een artikel van Trouw dat op 30 april werd gepubliceerd. Uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en vakbond CNV Jongeren bleek dat de toeslag die een student met een beperking in Leiden maandelijks krijgt erg laag is, namelijk maximaal honderd euro per maand. Dit terwijl de vijfentwintig grootste gemeenten van Nederland dit soort studenten gemiddeld 242 euro aan studietoeslag per maand uitkeren. Eric Krijgsman (D66) stelde de gemeente Leiden maandagochtend schriftelijke vragen over deze situatie.

D66 Leiden vraagt zich af waarom de gemeente Leiden studenten met een beperking zo veel minder uitkeert dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast zou de partij graag zien dat de gemeente Leiden deze toeslag verhoogt naar 300 euro per maand. Dit bedrag is gebaseerd op een wetswijziging die in2019 werd aangekondigd. Met deze wetswijziging zouden deze toeslagen landelijk gelijk worden getrokken naar 300 euro per maand. Deze wetswijziging isop dit moment uitgesteld naar 1 juli 2021.

Ook vraagt D66 Leiden zich af hoe het kan dat veel Leidse studentendie mogelijk aanspraak maken op deze regeling deze niet kennen en/of hier geen gebruik van maken. Ook dit bleek namelijk uit het eerdergenoemde artikel van Trouw. De partij zou graag zien dat de gemeentede aanvraagprocedure voor deze regeling zal vereenvoudigenzodat meer studenten van deze regeling gebruik gaan maken.