Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

COLUMN: Beste Leidenaren, over inspraak gesproken #5

COLUMN: Beste Leidenaren, over inspraak gesproken #5

29 mei 2020

Iedere week stuurt Joost Bleijie een brief aan de inwoners van Leiden waarin hij iets opvallends of bijzonders uit het (Leidse) nieuws aan de orde stelt. Unity.nu zendt deze brieven op vrijdagmiddag in het programma politiek@unity.nu.

Beste Leidenaren,

In een brief aan u beschrijf ik iedere week iets leuks, bijzonders, ergerniswekkends of bizars uit het Leidse nieuws van deze week. Iets waar ik enthousiast van word of een mening over heb. Of iets wat ik u graag zou willen vertellen zodat u weer op de hoogte bent. Deze week gaat het over inspraak en participatie in Leiden.

‘Inspraak wil maar niet vlotten’ zo kopte het Leidsch Dagblad deze week. Er aan toevoegend dat ‘geen bouwproject de revue passeert of gefrustreerde buurtbewoners klagen dat er niet of nauwelijks naar ze is geluisterd’. En eerlijk is eerlijk: het wil inderdaad nog niet zo vlotten met inspraak en participatie in Leiden. Dit ondanks het feit dat participatie en inspraak wel tot topprioriteit is gebombardeerd door het huidige college van B&W. ‘Samen maken we de stad’ is immers het mantra van dit college geworden, wat de indruk wekt dat er heel veel aangelegen is om burgers, organisaties, instellingen, bedrijven of andere betrokkenen mee te laten praten met een voorstel. U mening zou er dus toe moeten doen.

Online Encyclopedie Wikipedia verstaat het volgende onder inspraak: ‘het betrekken van burgers in het algemeen of belanghebbenden in het bijzonder bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van beleid van de overheid. Inmiddels is inspraak onderdeel van de gewone wijze van besluitvorming door de overheid, en in veel gevallen vervangen door de term participatie’. Einde citaat. Niet alleen inspraak en participatie zijn een recht van iedere Leidenaar, tevens is het een plicht voor de overheid om aan inspraak te doen. Gelukkig maken we in Leiden ‘samen de stad’. Dus dat zit wel goed met inspraak en participatie van Leidenaren bij gemeentelijke beleid zou je zeggen.

Helaas is dat niet zo: U mag over van alles mee praten en u mag over van alles een mening hebben en u mag ook aan de deur kloppen bij de gemeente om uw mening of uw idee te geven. Of er wat mee gedaan wordt is iets anders. Volgens het Leidsch Dagblad modderen we een beetje aan met inspraak in Leiden. En dat is zeker niet gelogen. U vindt heel veel en u weet de gemeente ook goed te vinden, er wordt alleen zo weinig mee gedaan. Een bewoner van Leiden Zuidwest zei over een bouwproject: “We mochten een tijdje om de maquette heen draaien en dat was het dan.” Bij het bouwproject LEAD, u weet wel die 115 meter hoge toren die aan de Willem de Zwijgerlaan moet komen, was veel de klacht te horen dat “we alleen wat over de kleur van de plinten en de hoeveelheid wipkippen wat mochten zeggen en niet over de hoogte van het gebouw, over het aantal parkeerplekken of over de verkeersafwikkeling.” Inspraak is dus inspraak-light geworden: een beetje inspreken over de tierelantijntjes, niet over gewichtige dingen. Dan bent u kennelijk te lastig voor.

Jammer is ook dat ik als raadslid nog te veel stukken voor mijn neus krijg waarin ik kan lezen dat talloze inspraakreacties het voorstel nauwelijks heeft doen veranderen. Je kan wel heel hard roepen dat inspraak belangrijk is en allerlei procedures optuigen, maar als je bij de daadwerkelijke inspraak van Leidenaren die graag willen meepraten de andere kant op kijkt of de vingers in de oren steekt, dan is inspraak een wassen neus natuurlijk. Een Leidenaar zou zeggen: Zo benne we niet getrouwd juh!

Groeten en goed Pinksterweekend,

Joost Bleijie