Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

CAHAL omarmt uitkomsten impactanalyse NZa

CAHAL omarmt uitkomsten impactanalyse NZa
6 december 2022

LEIDEN - De impactanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vormt een goede basis om als umc’s gezamenlijk te komen tot een duurzaam en toekomstbestendig fundament voor de academische zorg voor kinderen in Nederland. Een fundament van waaruit de concentratie van de kinderhartchirurgie en andere specialismen gestalte kan krijgen volgens transparante en toetsbare criteria. Dat stelt CAHAL, het samenwerkingsverband van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC, in een eerste reactie op de vandaag gepubliceerde NZa-analyse over de concentratie van interventiezorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. CAHAL onderschrijft de uitkomsten en vindt dat deze integraal het vertrekpunt moeten zijn voor de verdere gesprekken en de transparante besluitvorming hierover door minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze manier kunnen ze samen blijven werken aan kwaliteitszorg, toponderwijs en grensverleggend onderzoek in dienst van patiënten.

Eerste objectieve onderzoek: zorgvuldig, compleet en concreet
Eerder dit jaar gaf minister Kuipers de NZa, mede op verzoek van de Tweede kamer, de opdracht tot het uitvoeren van een analyse. De NZa-rapportage is het eerste objectieve onderzoek in dit dossier waarbij een volledige analyse is gemaakt van de impact van concentratie op de toegankelijkheid, doorontwikkeling en kwaliteit van de acute (kinder)zorgketen. CAHAL heeft grote waardering voor de NZa-impactanalyse ‘concentratie cardiale interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking’, het transparante proces en de gehanteerde objectieve en toetsbare criteria. En bestempelt de uitkomsten als zorgvuldig, compleet en concreet, zo laten zij weten.

Integrale visie is noodzakelijk
CAHAL staat achter het advies van de NZa om nu geen onomkeerbaar en geïsoleerd concentratiebesluit te nemen, maar eerst in gezamenlijkheid werk te maken van een integrale visie op de inrichting van het academische zorglandschap voor kinderen. Dit is cruciaal om vervolgens te komen tot logische, zorgvuldige voorstellen voor de concentratie van interventiezorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Mits de afweging wordt gemaakt op basis van transparante en toetsbare (kwaliteits)criteria. Dat concentratie kan bijdragen aan betere zorg is geen discussiepunt volgens CAHAL, maar zal volgens hen altijd in een bredere context geplaatst moeten worden. Door uitvoering te geven aan het advies van de NZa wordt voorkomen dat zorgvuldig opgebouwde (wetenschappelijke) kennis, capaciteit en een breed en internationaal gerenommeerd zorgaanbod in het belang van kwetsbare patiënten verloren gaat. Dit nog los van de dispropotionele gevolgen van concentratie naar twee centra voor de nu al zeer beperkte beschikbaarheid van kinder-IC-bedden voor alle acuut ernstig zieke kinderen in Nederland, aldus CAHAL.

Laten we samen werken aan oplossingen
Het LUMC en Amsterdam UMC doen samen een open oproep aan alle umc’s: 'Laten we verder bouwen aan een integrale kijk op academische kinderhartzorg en van daaruit komen tot een logische rolverdeling (welke zorg kan worden gespreid en welke zorg moet worden geconcentreerd). Met een passende rolverdeling en respect voor ieders expertise. Als we de handen ineen slaan, kunnen we de kwalitatief hoogstaande hartzorg in Nederland behouden en op een efficiënte en duurzame wijze verder ontwikkelen.' Het door de NZa geopperde clustermodel Noord (met Amsterdam, Groningen en Leiden) en Zuid (met Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Maastricht) is wat CAHAL betreft een goede eerste stap, waarmee zij aan de slag gaan. Een oplossing die volgens hen ook toepasbaar is om voor andere aandoeningen de toegankelijkheid en kwaliteit op academisch niveau te garanderen. Vanuit de ervaringen met CAHAL – waar specialisten uit diverse centra nauw samenwerken en waar ze operateurs en zorgmedewerkers uitwisselen – staan zij achter deze aanpak. Zij roepen daarom alle umc’s op samen constructief aan oplossingen te werken, omwille van hun patiënten.