Leiden

Busstation toch naar zeezijde Leiden CS

Busstation toch naar zeezijde Leiden CS

17 januari 2017

LEIDEN - Het Leidse college heeft een concept-besluit genomen om het busstation naar de zeezijde van Station Leiden CS te verplaatsen. Zodoende is er niet afgeweken van het in 2012 genomen raadsbesluit, waarin de Terwee-locatie wordt aangewezen als nieuwe locatie van het busplatform. Dit gaat in tegen de wensen van de omliggende wijken. Die tegen het verplaatsen van het busstation zijn. 

Bewoners in het Houtkwartier, de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk zijn van mening dat er niet genoeg ruimte is voor een busplatform op de Terwee-locatie. Wethouder Paul Laudy erkent dat dit het geval, maar alleen als je het huidige busstation een-op-een naar de nieuwe locatie aan de achterzijde van het station zou verplaatsen. Hij wijst erop dat op de Terwee-locatie een kleiner busstation gaat komen, waardoor er dus ook minder ruimte nodig is. 

Verder maken de bewoners zich zorgen over de verkeersdruk die het verplaatsen van het busstation met zich mee zou brengen. De 3000 bussen die hier dagelijks gaan vertrekken en aankomen, zouden leiden tot verkeerschaos en onveilige verkeerssituaties. Volgens Wethouder Laudy is het nog te vroeg om hier uitspraken over te doen. De uitwerking van de plannen is een complex vraagstuk, waaruit moet blijken of de verkeerskundige inpassing, verkeersveiligheid, milieunormen en ruimtelijke kwaliteit voldoen aan de eisen die de provincie Zuid-Holland stelt. 

Of het busstation daadwerkelijk naar de Terwee-locatie gaat worden verplaatst is nog lang niet zeker. Hierin heeft de gemeenteraad nog een belangrijke stem. Maar ook verder onderzoek kan nog tot een ander inzicht leiden. Laudy benadrukt dat de gemeente Leiden nog een lange weg te gaan heeft, waarin nog kan blijken dat een andere of de huidige locatie een beter optie is voor de busterminal. Er wordt bijvoorbeeld nog gekeken naar een alternatief plan van de wijkbewoners. Hierin komt het busstation ondergronds te liggen bij de tunnel op de Schipholweg.

Artikel delen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief