Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Burgerinitiatief: Leiden Noord moet slimmer bouwen

Burgerinitiatief:  Leiden Noord moet slimmer bouwen

11 maart 2022

LEIDEN – Een groep bewoners uit Leiden Noord zijn uit betrokkenheid met de wijk een burgerinitiatief gestart. Zij vinden dat er slimmer gebouwd moet worden in Leiden-Noord. Woensdag 9 maart hielden zij een verkiezingsdebat over de toekomst van Leiden-Noord. Aan het einde van het debat werd aan alle politieke partijen gevraagd of zij een verklaring wilden ondertekenen om Leiden-Noord echt samen met alle bewoners, clubs, verenigingen in de wijk te ontwikkelen. Alle partijen gaven aan dat ze heel graag met de wijk willen gaan optrekken. Maar de huidige coalitiepartijen en het CDA aarzelden nog bij het zetten van hun handtekening. De initiatiefnemers waren in ieder geval tevreden met het resultaat. 'Dit was een erg succesvolle middag met veel meer mensen dan we hadden verwacht.'

Er gaat de komende tijd veel veranderen in Leiden-Noord. De gemeente is van plan om flink bij te bouwen. Het is de bedoeling dat er in de al dichtbevolkte wijk 5.000 mensen bij komen. Veel mensen in Leiden-Noord maken zich zorgen over de ontwikkelingen. Een grote groep bewoners, organisaties en verenigingen in Leiden-Noord is daarom nu een burgerinitiatief gestart. Vincent Kokke van het burgerinitiatief: 'Wij zijn niet tegen bijbouwen. Wij zijn voor slim bouwen. Dat betekent: Eerst kijken hoe we goed met elkaar kunnen samenleven. Dan kijken hoe we de ruimte die er is goed kunnen benutten. En pas dan gaan we bouwen.'

De plannen voor Leiden-Noord zijn nog niet in beton gegoten. Er valt nog iets te kiezen. Mede daarom hebben de initiatiefnemers van het burgerinitiatief een verkiezingsdebat georganiseerd. De meeste partijen stuurden hun lijsttrekker. Alle partijen hamerden op het belang van een goede burgerparticipatie. De komende tijd zal het burgerinitiatief echt van start gaan. 'Er liggen heel veel kansen in Leiden-Noord. Welke kansen we als wijk willen benutten gaan we de komende tijd met elkaar vaststellen', aldus Vincent Kokke. 'En wat ons betreft gaan we pas daarna bouwen.' Heeft hij vertrouwen in een goede afloop? 'Jazeker, als je goed luistert, zijn we het allemaal met elkaar eens. Leiden-Noord heeft het nodig dat we vanaf nu slim gaan bouwen.'