Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Bouwproject ‘De Premier’ moet groen en natuur ademen

Bouwproject ‘De Premier’ moet groen en natuur ademen

12 januari 2022

LEIDEN - De Leidse gemeenteraad heeft dinsdag toestemming gegeven voor de start van twee bouwprojecten. Er komt een appartementencomplex op de Turkooislaan en op de hoek Vijf Meilaan en Churchillaan zullen maar liefst 350 groene appartementen komen.

Beide complexen bevatten veel sociale woningen, respectievelijk 114 en ruim 100. Het gebouw op de hoek Vijf Meiplein/ Churchillaan is een prestigeproject, van projectontwikkelaar Copijn, waar wethouder Fleur Spijker heel trots op is. “Het is echt een onwijs gaaf gebouw”, licht ze de plannen toe “misschien wel het groenste gebouw van Nederland. Het gebouw zal zowel op het dak als aan de zijkanten worden voorzien van planten en struiken. “Het pand heeft hoogwaardig groen, een waterberging en het pand wordt koel gehouden”, aldus Spijker. Het gebouw past in bredere plannen om voor de wijk Zuid-West op het gebied van klimaat adaptatie en energietransitie.

Het gebouw wordt ongeveer 70 meter hoog met maximaal 350 woningen. Het gebouw, dat de naam ‘De Premier’ krijgt, komt op de locatie van het voormalige mboRijnland gebouw. Het appartementencomplex krijgt een inpandige parkeergarage, deels ondergronds, zodat de parkeerdruk niet toeneemt. Daarnaast komen groene gevels op de daken. Van Rhijn Projectontwikkeling hoopt in het tweede kwartaal van 2023 te kunnen beginnen met de bouw van De Premier. ‘Heel mooi om samen met de gemeente Leiden te werken aan de totstandkoming van één van de groenste woongebouwen van Nederland,’ licht Jan van Duijn (directeur Van Rhijn Projectontwikkeling) toe. Het nieuwe gebouw wordt een ‘Leidsch Verticaal Bos’ en ‘ademt’ groen en natuur!”.

Turkooislaan
Op de locatie van Turkooislaan 131 komen 114 sociale huurwoningen en 20 woningen. Tot recentelijk was dit gebouw in gebruik als kerkgebouw en kinderdagverblijf. Het project had enige vertraging opgelopen, maar sinds woningcorporatie Portaal het in januari 2021 heeft overgenomen van de oorspronkelijke ontwikkelaar, loopt het weer volgens de planning.

Ook in deze plannen wordt aandacht besteed aan vergroening en biodiversiteit. Bij de inrichting proberen de ontwikkelaar en gemeente maatregelen te treffen tegen hittestress en wateroverlast. Volgens de gemeente zorgt dit project niet voor een grote verkeerstoename of verkeershinder. De gemeente bekijkt welke oplossingen en mogelijkheden er zijn voor de bestaande verkeerssituatie. Naar verwachting vindt hier in 2023 hierover besluitvorming plaats.