Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Aantal miljonairs in Nederland weer gestegen

Aantal miljonairs in Nederland weer gestegen
Fotografie: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/36104/


23 maart 2020

REGIO – De hoeveelheid miljonairs is tussen 2017 en 2018 toegenomen van ruim 180.000 tot iets meer dan 207.000. Procentueel gezien gaat het om 2,7 procent van alle Nederlandse huishoudens. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over vermogens.

Het aantal miljonairs is tussen 2015 en 2018 langzaam gegroeid. Mede door de financiële crisis en de daarmee gepaard gaande dalende huizenprijzen en beurskoersen was dit tussen 2008 en 2014 niet het geval, en nam het aantal miljonairs zelfs jaarlijks af. Inmiddels is het aantal miljonairs nu zo’n 25 procent groter dan in 2008. Het CBS maakt hierbij wel de kanttekening dat de waarde van het geld in de loop der jaren is veranderd, en dat wanneer er rekening wordt gehouden met de prijsontwikkeling, het aantal miljonairs in 2018 nog iets kleiner was dan in 2008.

Samenstelling bezittingen

Het gemiddelde vermogen van de miljonairshuishoudens lag in 2018 op ruim 2,5 miljoen euro. Dit is ongeveer 21 keer zoveel als het doorsnee vermogen van de niet-miljonairs, dat uitkwam op 119.000 euro. Wanneer we kijken naar de samenstelling van de bezittingen van miljonairs, blijkt dat het grootste gedeelte bestaat uit aanmerkelijk belang (ruim 30 procent). Daarna volgt de eigen woning met een aandeel van 22 procent. Voor de niet-miljonairs bestaat het vermogen vooral uit de eigen woning, namelijk 72,2 procent. Bij beide groepen nemen bank- en spaartegoeden een relatief bescheiden plek in, namelijk 10,5 procent bij de miljonairs, en 14,5 procent bij de niet-miljonairs. Met de lage spaarrentes van de laatste jaren investeren mensen hun geld liever in andere zaken. Waar je bij aanbieders als Raisin nog een redelijk hoge rente kunt ontvangen door een spaardeposito bij een andere Europese bank te openen, bieden de Nederlandse banken nauwelijks nog rente. En met de negatieve rente die spaarders met meer dan een miljoen spaargeld bij enkele grootbanken tegenwoordig moeten betalen, lijkt het niet meer dan logisch dat het percentage bank- en spaartegoeden vooral bij miljonairs alleen nog maar lager wordt.

Aandeel miljonairs hoog in Bloemendaal, laag in Kerkrade

De meeste miljonairshuishoudens waren in 2018 in Noord-Holland terug te vinden, namelijk 3,5 procent van het totaal. In Noord-Holland bevinden zich ook de 3 Nederlandse gemeenten met het hoogste aandeel miljonairs. De lijst wordt aangevoerd door de gemeente Bloemendaal met een percentage van 22 procent. De tweede en derde plek worden door respectievelijk Laren (20 procent) en Blaricum (17 procent) ingenomen. Ook in de provincies Utrecht en Zeeland is meer dan 3 procent van de huishoudens miljonair. De laagste percentages miljonairs zijn terug te vinden in de provincies Flevoland, Groningen en Limburg (minder dan 2% van het totale aantal huishoudens). In Limburg zijn ook de 3 gemeenten met de laagste percentages miljonairshuishoudens terug te vinden: Landgraaf (0,7 procent), Brunssum (0,6 procent) en hekkensluiter Kerkrade (0,5 procent).

En in Leiden en regio?

In Leiden en de ons omringende gemeenten lopen de percentages redelijk uiteen. Zo ligt de gemeente Leiden met een percentage miljonairshuishoudens van 2 procent iets onder het landelijk gemiddelde, en is het percentage voor de gemeente Leiderdorp met 2,7 procent hier precies gelijk aan. In de overige gemeenten in de regio wonen relatief meer miljonairshuishoudens: Zoeterwoude (5,1 procent), Voorschoten (6 procent) en Oegstgeest (8,4 procent). Overigens was in 2016 het aandeel van miljonairshuishoudens in Leiden nog 0,9%.